602 507 600 | 602 216 882 prontoliczak@wp.pl

PAWILONY I KIOSKI, KTÓRE PRODUKUJEMY

Pawilony handlowe, biurowe, gastronomiczne, kontenery i kioski to nasza specjalność. Pawilony i kioski, które produkujemy są szybkie w montażu i demontażu. Jako producent pawilonów i kontenerów budujemy między innymi pawilony handlowe, pawilony biurowe,pawilony gastronomiczne, kontenery biurowe, kontenery gastronomiczne, kontenery handlowe, kontenery technologiczne, kioski handlowe,kioski gastronomiczne, portiernie, stróżówki, wartownie, budki parkingowe. 

Z płyty obornickiej budujemy również hale, chłodnie, mroźnie,wiaty, suszarnie, magazyny, sklepy,warsztaty, maszynownie, sterownie. Wykonujemy również konstrukcje stalowe oraz elementy ze stali nierdzewnej. 

Z płyty obornickiej budujemy również hale, chodnie, mroźnie,wiaty, suszarnie, magazyny, sklepy,wartsztaty, maszynownie, sterownie. Wykonujemy również konstrukcje stalowe oraz elementy ze stali nierdzewnej. 

GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY

Nasza firma udziela gwarancji 24 miesiące na obiekt oraz wady fizyczne materiałów użytych do jego budowy.Gwarancja na wszelkie instalacje i urządzenia zamontowane w obiekcie obejmuje okres gwarancji udzielany przez ich producentów,lecz nie krótszy niż 6 miesięcy,licząc od dnia podpisania protokołu odbioru obiektu. W ramach gwarancji nasza firma zobowiązuje się do naprawy lub wymiany elementu,który uległ uszkodzeniu z powodu ukrytych wad materiału lub błędów montażowych.Gwarancja nie obejmuje wypadków losowych,uszkodzeń mechanicznych,aktów wandalizmu oraz anomalii pogodowych i kataklizmów takich jak huragany,gradobicia ,powodzie, wichury, pożary, lawiny, trąby powietrzne, gwałtowne burze,trzęsienia ziemi i ponadnormatywne opady atmosferyczne o których ostrzegają środki masowego przekazu itp.Po okresie gwarancyjnym nasza firma świadczy wszelką pomocą w usługach serwisowych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas lub  zadzwoń!

602 507 600

602 216 882

Biuro: 61 29 70 499

prontoliczak@wp.pl

ul. Polna 36

64-600 Oborniki